• Selvudvikling og selvstændighed

    For megen egenstyring

    Bua. Kender I det, at I har så få skemalagte aktiviteter og så megen mulighed for selv at tilrettelægge jeres dag, at I i stedet for at gøre netop dette bare giver op? Sådan har jeg det i perioder. Der er alt for meget jeg skal og forbløffende få mennesker til at holde mig op på det før det er for sent. Pludselig er jeg voksen og det forventes at jeg klarer absolut alting selv. Og når jeg forsøger at få lidt menneskekontakt og derfor retter henvendelse til diverse institutioner, når ærinder skal klares, så henvises jeg til deres hjemmeside eller tast-selv-service telefon. Er der noget, der rammer en ekstrovert…